Písková filtrace

Výběr

Při rozhodování jakou filtraci použít musíme zvážit několik faktorů.

Hlavním je množství upravované vody, tzn. musíme mít dostatečný výkon filtračního čerpadla tak, aby bylo schopno přefiltrovat celé množství vody za přibližně 2-3hod. a musíme mít dostatečnou plochu filtračního média, jinak bude docházet k častému zanášení filtru a nutnosti jeho čištění.

Při výběru filtrace také musíme přihlédnout k tomu, zda se jedná o zařízení privátní nebo veřejné. U privátních je výběr zcela v našich rukách, zatímco veřejné musí splňovat platné hygienické předpisy, kterým je potřeba výběr přizpůsobit.

Také je potřeba zvážit to, kolik času chceme věnovat údržbě filtračního zařízení. Pokud se tedy nechceme každý den věnovat kontrole a čištění filtru, je dobré kapacitu zařízení raději naddimenzovat a zajistit si tak bezproblémový chod i bez nutnosti časté kontroly.

Kartušové filtrace

Nejjednodušší jsou filtrace kartušové, ve kterých voda proudí přes papírový nebo textilní filtr který zachytává mechanické částice obsažené ve vodě. Čištění se provádí vyjmutím filtru a následným oplachem a vypráním. Výkonnost těchto filtrací je velmi nízká, proto jsou vhodné pouze pro malé nadzemní bazény. I tady však mají několik nevýhod jako je nutnost častého praní filtru nebo nemožnost využívání manuálních bazénových vysavačů.

Pískové filtrace

Úprava vody pomocí pískové filtrace má několik nesporných výhod. Jednoduchá obsluha a bezproblémové čištění stejně jako vysoká filtrační účinnost předurčují pískové filtrace pro nejširší použití. Správná velikost filtrační nádoby vzhledem k danému objemu filtrované vody zajišťuje dostatečný prostor pro zachycení nečistot obsažených ve vodě. Zjednodušeně řečeno: Čím větší objem písku, tím lepší filtrační schopnosti. Obvykle se filtrace skládají ze tří částí:

  • filtrační nádoba naplněná pískem, v případě větších nádob je použito více frakcí písku pro zlepšení filtračního účinku
  • šesticestný ventil nebo ovládací armatura pomocí kterých přepínáme mezi jednotlivými režimy filtrace
  • filtrační čerpadlo zajišťující čerpání vody z bazénového skimmeru nebo akumulační jímky do filtrační nádoby
Free Joomla templates by Ltheme