Ohřev vody

Elektrický ohřev

Výhodou elektrického ohřevu je jeho jednoduchost. Je možné jej použít ve všech případech technologie úpravy vody bez větších problémů. Další výhodou jsou nízké pořizovací náklady. Ovšem samotný provoz již tak výhodný není. Přímé vytápění elektřinou patří k nejnákladnějším a proto tento způsob ohřevu bazénové vody volíme pouze v případech, kdy není možné z technických důvodů realizovat vytápění bazénu jiným způsobem.

Tepelný výměník

Pořizovací náklady na ohřev vody pomocí tepelného výměníku jsou také poměrně nízké, zapojení do systému jednoduché, ale musíme počítat s tím, že je potřeba primární topná větev. To znamená, že tepelný výměník je možné použít tam, kde je ústřední topení přivedeno do prostoru bazénové technologie, kde je výměník zapojen jako další topné těleso do systému vytápění. Náklady na provoz vytápění bázénu v tomto případě závisí na způsobu ohřevu primárního okruhu.

Solární ohřev

Sluneční záření je po porovnání nákladů na provoz nejvýhodnějším zdrojem tepla pro bazénovou vodu. Bazénové solární systémy ohřívají v kolektorech přímo bazénovou vodu. Pro oběh vody je možné používat filtrační čerpadlo nebo vytvořit samostatný okruh. Řídicí jednotka systému vyhodnocuje údaje z čidel měřících teplotu vzduchu a teplotu bazénové vody a na základě zjištěných údajů pomocí elektricky ovládaného ventilu otvírá přívod vody do solárních kolektorů. Nevýhodou je nemožnost ovlivnit počasí, takže v případě že je pod mrakem, solární ohřev nefunguje. Zároveň je také potřeba počítat s poměrně velkou plochou solárních kolektorů - měla by být minimálně 2/3 plochy hladiny bazénu - které je nutné umístit ideálně s jižní orientací, aby bylo dosaženo co možná největší účinnosti systému.

Teplota vody v závislosti na použitém ohřevu

Tepelné čerpadlo

Velkou výhodou tepelného čerpadla ve srovnání se solárním ohřevem je fakt, že pro fungování není nutný sluneční svit a mohou ohřívat bazénovou vodu při teplotách vzduchu od 15st.C. Účinnost se samozřejmě zvyšuje s rostoucí teplotou vzduchu. Provozní náklady jsou však velmi nízké, čerpadla o výkonu 12kW mají pouze 1,8kW příkon. Jedná se tedy o velmi ekonomicky úsporný ohřev bazénové vody. Umístění tepelného čerpadla vzhledem k jeho rozměrům - jedná se o kompaktní zařízení o rozměrech cca. 1,5x0,8x0,3m - a jednoduchosti zapojení je bezproblémové, důležité je však dodržet předepsané odstupy od stěn nebo jiných překážek.

Free Joomla templates by Ltheme