Chemická úprava vody

Měření hodnot vody

Základním předpokladem pro správnou údržbu vody je správné zjištění všech potřebných hodnot, minimálně hodnoty pH jako základní veličiny a množství desinfikantu. Při rozhodování jak toto měření řešit, je nejprve potřeba vzít v úvahu zda se jedná o soukromý bazén, nebo zda se jedná o veřejný provoz, jehož technologie podléhá hygienickým předpisům.

V případě soukromého bazénu je rozhodnutí o způsobu měření zcela na uživateli. Avšak je potřeba si uvědomit, že v případě manuálního měření je nutné zjišťovat základní hodnoty vody pravidelně, což samozřejmě stojí jisté úsilí a hlavně čas. Zanedbání této pravidelnosti může vést až ke zkažení vody a nutnosti jejího nakladného vyčištění. Proto i v případě domácích bazénů je vhodné použít automatické měření s možností řízení dávkování prostředků pro úpravu vody.

Měření hodnot vody ve veřejných provozech se řídí platnými hygienickými předpisy a není tak pouze na provozovateli jak bude tuto otázku řešit. Tady je již automatické měření nutností. Také už nestačí měřit pouze hodnotu pH a množství desinfikantu, ale je nutné sledovat i oxidačně-redukční potenciál (ORP) a teplotu vody. Další hodnotou, jejíž sledování vyžadují hygienické předpisy, je množství vázaného chlóru a i to je možné vyřešit pomocí automatického měření.

Dávkování prostředků na úpravu vody

Při řešení otázky dávkování prostředků úpravy vody je potřeba si říct, co se bude dávkovat a v jakém množství. Podle toho je také zvolen typ dávkovacího zařízení. Pro veřejné provozy předepisují hygienické předpisy dávkování kontinuální. To znamená, že není možné dávkování provádět manuálně. Řešením je kombinace automatického měření hodnot vody a dávkovacího zařízení, kdy řídící jednotka na základě naměřených hodnot zajišťuje řízení dávkovacích čerpadel, případně jiných dávkovacích zařízení. K dispozici jsou různé režimy řízení dávkovacích čerpadel, ať už režim zapnout-vypnout, nebo proporcionální režim, který zajišťuje přesnější dodávkování a tím i lepší udržení hodnot v požadovaném rozsahu. Podle dávkovaného množství se určuje typ a výkon čerpadel. V případě malého dávkovaného množství mohou stačit čerpadla peristaltická, jejichž užití však není v některých případech vzhledem k jejich vlastnostem vhodné. Čerpadla membránová jsou vyráběna v širokém rozsahu výkonů a pracovních tlaků, což je předurčuje k širokému spektru použití. Tyto čerpadla jsou použitelná ve většině případů.

Servis

Každé, i sebedokonalejší zařízení, vyžaduje kontrolu a údržbu. Zejména pak měřící zařízení, která navíc vyžadují pravidelnou kalibraci, aby byla zajištěno jejich bezchybné měření a fungování. To samé platí i pro zařízení automatického měření a dávkování používaných k úpravě vody. Také kontrola dávkovacích systémů je vzhledem k tomu, že dávkují chemické prostředky, které mohou různě reagovat, oxidovat nebo vytvářet usazeniny, bezpodmínečně nutná. Proto je velmi důležité zajistit kvalitní a pravidelný servis, kterým se dá předejít pozdějším problémům a jejich nákladnému odstraňování.

Free Joomla templates by Ltheme