online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore judipoker365

buy sibutramine online , buy sibutramine , sibutramine buy , sibutramine for sale, sibutramine online , buy sibutramine 15mg , sibutramine order online , sibutramine for sale online , sibutramine buy online , sibutramine buy online india , buy sibutramine online uk , buy sibutramine online usa , buy sibutramine 15mg online , buy sibutramine 15mg online uk , where can i buy sibutramine online , buy sibutramine uk , buy sibutramine australia , buy sibutramine 20mg uk https://buysibutramineonline2u.com/sibutramine price , sibutramine prices , sibutramine reviews , sibutramine tablets , sibutramine uk , sibutramine capsules , sibutramine pills , sibutramine canada , sibutramine in canada , where to buy sibutramine , sibutramine effects , sibutramine results , sibutramine pills for sale , sibutramine 15 mg for sale , where can i buy sibutramine , sibutramine thailand , order sibutramine , sibutramine buy uk , sibutramine before and after , sibutramine 15mg reviews , sibutramine uk buy , sibutramine diet pills , sibutramine diet pills for sale , sibutramine for weight loss , sibutramine weight loss , sibutramine singapore

 

 

Recyklace vody

Systém se skládá z recyklačních nádrží, filtračního zařízení a technologie úpravy vody. Velikost nádrží musí být zvolena s ohledem na množství vody v systému. Znečištěná voda je přiváděna do sběrné nádrže. Odtud je při dosažení nastavené hladiny přečerpána přes pískový filtr do recyklační nádrže. Během přečerpávání je prováděno chlorování, které likviduje velkou část nečistot. Zbývající chlór je filtrován pomocí filtru s aktivním uhlím aby nedocházelo k přechlorování vody. Po vyčerpání sběrné nádrže se spustí recyklace vody v recyklační nádrži. Během této recyklace je voda upravována pomocí následujících zařízení:

  • pískový filtr - je složen z různých frakcí a zajišťuje účinné odfiltrování mechanických nečistot
  • ozonátor - desinfekce vody pomocí ozonu
  • UV sterilizér - desinfekce vody pomocí UV záření
  • měření a úprava hodnoty pH - důležité pro správný chod celého systému
  • měření množství volného chlóru a dávkování desinfikantu na základě naměřených hodnot
  • ohřev vody na požadovanou hodnotu

Z recyklační nádrže je prováděno dopouštění vody do systému čerpadlem nezávislým na recyklačním systému, tzn. voda může být dopuštěna bez ohledu na to, v jakém stavu se právě nachází recyklační systém. Zařízení je zároveň navrženo tak, aby splňovalo hygienické požadavky pro veřejné provozy. Měření všech požadovaných veličin je zajištěno pomocí mikroprocesorové řídící jednotky, která na základě naměřených hodnot řídí dávkování chemikálií. Tyto jsou do systému dávkovány pomocí výkonných a tichých membránových dávkovacích čerpadel.

Free Joomla templates by Ltheme